Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ "Nhà máy Lee&Man bức tử sông Hậu"

06/07/2016 13:49

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của nhà máy giấy Lee&Man

Keyword đầu tiên có dấu

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của nhà máy giấy Lee&Man

Liên quan tới thông tin nhà máy giấy Lee&Man "bức tử" sông Hậu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ TNMT chủ trì, cùng UBND tỉnh Hậu Giang khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật đối với dự án này. Mục đích của đợt kiểm tra nhằm bảo đảm ngăn chặn, chủ động phòng tránh có hiệu quả việc ô nhiễm môi trường có thể xảy ra do hoạt động của nhà máy giấy.

Mặt khác, Thủ tướng cũng giao Bộ TNMT xem xét, xử lý kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam về Dự án nhà máy giấy Lee&Man và có văn bản trả lời cho Hiệp hội.

Trước đó, Bộ TNMT đã giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở TNMT tỉnh Hậu Giang, Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Hậu Giang và các cơ quan liên quan thanh tra, xem xét và đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Lee&Man Việt Nam.

Ngày 22/6, Tổng cục Môi trường đã ban hành quyết định 759/QĐ-TCMT thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó có Công ty Lee&Man.

Về thành phần đoàn thanh, kiểm tra, ngoài đại diện Tổng cục Môi trường; đại diện Sở Tài nguyên Được biết, các chuyên gia đầu ngành về công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải trong sản xuất giấy, cũng đã được mời tham gia đoàn kiểm tra.

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ xem xét 3 nội dung bao gồm: Thứ nhất, kiểm tra quy trình phê duyệt, nội dung Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy phép xả thải, nước thải, công nghệ sản xuất và xử lý nước thải đặc biệt là công nghệ xử lý nước thải. Thứ hai, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam: trong thực hiện quy định ĐTM, Giấy phép xả thải, áp dụng quy chuẩn môi trường; việc thiết kế, thẩm định, xây dựng, kế hoạch vận hành thử nghiệm…Thứ ba, kiểm tra phương án, công trình ứng phó sự cố môi trường, hồ chỉ thị sinh học, hệ thống giám sát tự động, trực tuyến kết nối với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường địa phương, đảm bảo nước thải trước khi thải ra môi trường được kiểm soát đầy đủ các thông số về môi trường theo quy định. Hệ thống này phải dễ dàng tiếp cận và được sự giám sát của người dân.

Hoàng Ngân