Thủ tướng yêu cầu quản lý hoạt động Uber đúng pháp luật

04/04/2015 10:14

Thủ tướng Chính phủ vừa cho ý kiến về hoạt động kinh doanh của Uber tại Việt Nam.

thủ tướng yêu cầu quản lý hoạt động uber đúng pháp luật
Để hoạt động tại Việt Nam, Uber cần tuân thủ một số qui định pháp luật và cạnh tranh lành mạnh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với báo cáo của Bộ GTVT về quản lý hoạt động kinh doanh của Uber tại Việt Nam.

Trong báo cáo này, Bộ GTVT yêu cầu Uber chỉ ký hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Bộ sẽ chỉ đạo Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra định kỳ và đột xuất về hoạt động của Uber. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cũng đề nghị các Bộ, cơ quan: Tài chính (quản lý về nghĩa vụ thuế, tài chính), Công Thương (quản lý về thương mại điện tử), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (quản lý về thanh toán quốc tế) và UBND TP. Hồ Chí Minh (quản lý về cấp giấy chứng nhận đầu tư) tạo điều kiện cho Uber hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và cạnh tranh lành mạnh... Hiện nay, Uber hoạt động tại Việt Nam theo giấy Chứng nhận đầu tư do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/8/2014.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT đồng thời, yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

Đối với kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời Hiệp hội. Ngoài văn bản chính thức gửi các cấp ngành liên quan, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Bộ GTVT giải quyết rốt ráo vấn đề. Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải của Bộ GTVT, ông Hỷ phát biểu: "Taxi Uber hoạt động tại Việt Nam thiếu tính minh bạch, không đảm bảo quy định về vận tải hành khách. Chúng tôi kiến nghị Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải chấm dứt hoạt động Uber tại Việt Nam cho đến khi hãng này chấp hành đúng quy định của pháp luật".

Tiến Mạnh