Thủ tướng yêu cầu Thanh Hoá khắc phục hiện tượng "quan lộ thần tốc"

28/11/2018 14:34

Thủ tướng lưu ý tỉnh Thanh Hoá 7 vấn đề, trong đó có việc khắc phục hiện tượng "quan lộ thần tốc".

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hoá khắc phục hiện tượng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với tỉnh Thanh Hoá

Sáng 28/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chuyển lời khen ngợi của Thủ tướng Chính phủ dành cho tỉnh Thanh Hoá trong 7 vấn đề.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá rất cao việc vừa qua tỉnh đã tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án lớn, đã có những dự án hoàn thành, sản xuất ổn định, đặc biệt là dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trong đó, quan tâm giải quyết vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.

Thanh Hoá cũng là địa phương đã có tăng trưởng rất tốt, đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa nằm trong tốp đầu cả nước, đã đạt 98,9%.

Tỉnh cũng đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; làm tốt tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý nhanh các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm sai.

Ngoài những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Thanh Hoá về 7 vấn đề.

Thứ nhất, tỉnh cần củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đặc biệt là cần khắc phục triệt để hiện tượng “quan lộ thần tốc” gây bức xúc trong thời gian vừa qua.

Thứ 2, đề nghị tỉnh quyết liệt, sâu sắc hơn công tác cải cách hành chính, tránh đùn đẩy né tránh. Chỉ số cải cách hành chính của Thanh Hóa chưa ổn định, nhiều năm qua còn giảm bậc, trong khi cải cách tốt thì Thanh Hóa sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Thứ 3, đẩy mạnh liên thông các thủ tục hành chính, trong đó thực hiện tốt Quyết định 1380 của Thủ tướng về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí".

Thứ 4, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư mạnh hơn.

Thứ 5, quan tâm quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Thứ 6, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản, quy hoạch.

Thứ 7, đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết tỉnh đã quyết định cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết so với quy định đối với tất cả các thủ tục hành chính; cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết so với quy định với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017...

Bên cạnh đó, vừa qua, qua thanh tra đã kỷ luật hàng loạt cán bộ, trong đó có hai Chủ tịch huyện đương chức. Tỉnh cũng đã ban hành các quy định để hạn chế việc tùy tiện bổ nhiệm, như mỗi phòng có tối đa bao nhiêu cấp phó, mỗi sở, huyện có tổng cộng bao nhiêu phó trưởng phòng... 

T.Dũng