Thu xếp vốn sớm đầu tư tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Liên Khương

22/03/2020 08:24

Bộ GTVT cho biết sẽ sớm triển khai đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Liên Khương bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Thu xếp vốn sớm đầu tư tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Liên Khương 1
Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Liên Khương sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về đề nghị đầu tư một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 để sớm khởi công xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú - Liên Khương.

Liên quan nội dung này, Bộ GTVT cho biết đã giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án: Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương để triển khai chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, Bộ GTVT đang rà soát, hoàn thiện thủ tục bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án để làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. Sau khi các dự án được nghiên cứu cụ thể và được bố trí nguồn vốn, Bộ GTVT sẽ triển khai thủ tục đầu tư dự án theo quy định.

Cùng đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị xem xét quyết định đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 đối với các dự án nâng cấp, mở rộng QL27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng từ cầu Krông Nô đến Liên Khương; nâng cấp, mở rộng quyến QL28 qua 3 tỉnh Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận.

Trả lời nội dung này, Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ VN tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số đoạn tuyến trên QL27 (bao gồm đoạn qua tỉnh Lâm Đồng); một số đoạn tuyến trên QL28 dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Sau khi được bố trí nguồn vốn, Bộ GTVT sẽ triển khai các thủ tục đầu tư các dự án theo quy định.

Riêng các đoạn tuyến còn lại của QL27 và QL28, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với các Sở GTVT: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kỹ hiện trạng; trường hợp cần thiết, báo cáo Bộ GTVT xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ công tác duy tu, sửa chữa đảm bảo giao thông.

Về đề nghị đầu tư tuyến ĐT722, Bộ GTVT cho biết, tuyến đường ĐT722 được đầu tư hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng huyện Đam Rông nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung; đồng thời phát huy hiệu quả của tuyến đường Trường Sơn Đông. Vì vậy, việc sớm đầu tư xây tuyến đường này là cần thiết.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, theo quy định hiện hành, hệ thống đường địa phương do UBND tỉnh quản lý và đầu tư. Vì vậy, vốn đầu tư cho tuyến đường thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chủ động bố trí vốn và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân. Trong trường hợp tỉnh có khó khăn, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương theo quy định, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Trần Duy