"Thúc" các ngân hàng khẩn trương cho vay hỗ trợ nhà ở

05/08/2016 11:01

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng khẩn trương triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

"thúc" các ngân hàng khẩn trương cho vay hỗ trợ nhà ở

Ngân hàng Nhà nước "thúc" các ngân hàng cầu khẩn trương cho vay hỗ trợ nhà ở. Ảnh minh hoạ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản, yêu cầu các ngân hàng được triển khai Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các ngân hàng khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về cho vay hỗ trợ nhà ở. Các ngân hàng hàng phải hướng dẫn, giải thích, phổ biến đúng, đầy đủ về nội dung chính sách tới khách hàng vay vốn và các bên có liên quan trong quá trình thực hiện.

Các khoản vay đã giải ngân cho khách hàng (cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình) trong thời gian 1/6-1/8 và đủ điều kiện hưởng lãi suất hỗ trợ, thì các ngân hàng phải hoàn trả phần chênh lệch lãi suất hoặc bù trừ cho khách hàng.

Thời hạn hoàn trả chênh lệch lãi suất là trước 30/9. Việc bù trừ chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất, sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các ngân hàng về số liệu cam kết cho vay đến thời điểm 10/5, cơ quan này đã trình Thủ tướng Chính phủ về đối tượng, số tiền gia hạn giải ngân tái cấp vốn và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đáng chú ý, Ngân hàng nhà nước yêu cầu ngân hàng nào cam kết cho khách hàng vay nhưng vượt số tiền đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước thời điểm 10/5 thì phải tự cân đối nguồn vốn để cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chương trình.

Trường hợp phát hiện các hành vi trục lợi chính sách, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

C.Sơn