“Thúc” các ngân hàng miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19

10/06/2021 16:17

Ngân hàng Nhà nước ngày 10/6 tiếp tục có văn bản “thúc” các ngân hàng miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19.

“thúc” các ngân hàng miễn phí chuyển tiền ủng hộ quỹ vaccine phòng covid-19

Các tài khoản nhận tiền ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng Covid-19

Sau công văn số 3895/NHNN-TT ngày 1/6/2021 về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19, ngân Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục có công văn số 4028/NHNN-TT đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục xem xét, triển khai áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ.

Sau tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước, BIDV và Vietcombank, Ban Quản lý quỹ tiếp tục mở thêm tài khoản tại Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) với số tài khoản: VNĐ: 686868; USD: 686868; EUR: 686868

NHNN cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động thực hiện việc công bố thông tin rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về NHNN để tổng hợp và xử lý.

Được biết đến nay mới có só ít ngân hàng công bố miễn phí chuyển tiền ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Napas.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19, đến 11 giờ 00 ngày 9/6/2021 Quỹ đã nhận được số tiền ủng hộ 4.197 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Số tiền ủng hộ đã cam kết nhưng chưa chuyển vào tài khoản là 3.251,78 tỷ đồng.

C.Sơn