Thúc tiến độ GPMB, đảm bảo ATGT dự án mở rộng QL1

18/05/2014 11:11

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa yêu cầu UBND các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công... đẩy nhanh công tác GPMB và thực hiện tốt đảm bảo trật tự ATGT trong quá trình thi công mở rộng QL1.