Thúc tiến độ quyết toán dự án giao thông

24/09/2019 11:27

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường nhân lực, tập trung đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành.

Thúc tiến độ quyết toán dự án giao thông 1
Cầu Ba Vì - Việt Trì là một trong số những dự án được lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA hướng dẫn, đôn đốc quyết liệt các nhà đầu tư trình quyết toán. Ảnh: Đình Quang

Đã phê duyệt quyết toán được 952 dự án hoàn thành

Năm 2019, Ban QLDA 6 được Bộ GTVT giao kế hoạch lập trình báo cáo quyết toán của 3 dự án hoàn thành, gồm 2 dự án vốn Nhà nước và một dự án vốn BOT. Cụ thể, hai dự án vốn nhà nước gồm: Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần 2 và 12 công trình thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương (LRAMP). Còn lại một dự án BOT là tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Ban QLDA 6, đến nay, đơn vị đã trình báo cáo quyết toán của cả 3 dự án theo kế hoạch năm 2019 Bộ GTVT giao đúng thời hạn. Ông Long cho biết, lũy kế đến nay, đơn vị đã trình quyết toán 32/32 dự án vốn Nhà nước hoàn thành và đã được Bộ GTVT phê duyệt 30 dự án. Còn lại, hai dự án đang trong quá trình thẩm tra là dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 và dự án LRAMP. Đồng thời, Ban QLDA 6 cũng đã kiểm tra và trình quyết toán của 6 dự án BOT.

Ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Ban QLDA 2 cũng cho biết, đối với các dự án BOT, từ đầu năm năm 2019 đến nay, đơn vị đã trình quyết toán 651/2.942 tỷ đồng của dự án BOT QL6 đoạn Hòa Lạc - Hòa Bình. Tương tự, dự án nâng cấp QL38, Ban QLDA2 đã trình quyết toán 390/1.679 tỷ đồng. “Chúng tôi đang tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư sớm trình quyết toán các hạng mục còn lại của hai dự án này”, ông Sơn nói.

Công tác lập trình báo cáo quyết toán của những dự án hoàn thành cũng đang được rốt ráo triển khai ở nhiều đơn vị khác trong ngành GTVT. Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long khẳng định: “Hiện nay, các dự án hoàn thành đều được chúng tôi trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt quyết toán và thỏa thuận quyết toán đúng tiến độ của Bộ GTVT giao. Đến nay, Ban QLDA Thăng Long đã trình và được Bộ GTVT phê duyệt quyết toán 68 dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, ODA với tổng giá trị 49.526 tỷ đồng. Riêng năm 2019, chúng tôi trình quyết toán 2 dự án, đạt 100% kế hoạch và báo cáo kết quả rà soát với một dự án BOT”.

Với việc đặc biệt quan tâm đến công tác quyết toán, ngành GTVT đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Theo Vụ Tài chính (Bộ GTVT), chỉ tính từ năm 2014 đến tháng 6/2019, Bộ GTVT đã phê duyệt quyết toán tới 952 dự án (hạng mục) hoàn thành, với giá trị quyết toán 361.133 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ GTVT quyết toán dự án đầu tư theo hình thức PPP là 63 dự án, giá trị thỏa thuận quyết toán là 57.910 tỷ đồng; quyết toán dự án có sử dụng vốn vay là 33 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán là 145.677 tỷ đồng; các dự án còn lại là 856 dự án (hạng mục công trình), giá trị phê duyệt quyết toán là 157.546 tỷ đồng.

Rốt ráo đẩy nhanh tiến độ quyết toán

Để đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án hoàn thành trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, tập trung đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, có các chế độ khen thưởng, kiểm điểm trách nhiệm kịp thời. Đối với công tác lập báo cáo quyết toán dự án hạng mục độc lập hoàn thành, Bộ GTVT yêu cầu phải lập đầy đủ chi phí xây lắp, thiết bị và các chi phí khác có liên quan đến hạng mục độc lập theo đúng quy định. Các cơ quan thẩm tra không nhận hồ sơ quyết toán hạng mục độc lập hoàn thành nếu không có các chi phí khác liên quan đến hạng mục.

“Đối với các hạng mục, nội dung trong quá trình thẩm tra đã để lại do chưa đủ điều kiện pháp lý để phê duyệt, các chủ đầu tư phải khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt quyết toán. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp quyết định đầu tư đối với các nội dung chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết.

Đối với công tác quyết toán dự án BOT, BT hoàn thành, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu các Ban QLDA khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp dự án trình quyết toán chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng.

“Các Ban QLDA căn cứ nhiệm vụ Bộ GTVT đã giao thực hiện kiểm tra lãi vay trong quá trình xây dựng, xác nhận lãi suất vay, thông báo lãi suất của 3 ngân hàng, đảm bảo theo đúng quy định của hợp đồng dự án, quy định tại Thông tư 166/2011 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan trình Bộ GTVT xem xét, thỏa thuận quyết toán chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật chỉ đạo và yêu cầu các Ban QLDA hướng dẫn, đôn đốc quyết liệt các nhà đầu tư trình quyết toán, kiểm tra trình Bộ GTVT các dự án cầu Ba Vì - Việt Trì, dự án cầu Thái Hà, các hạng mục còn lại của dự án hầm Đèo Cả, dự án QL38 đoạn qua Bắc Ninh, dự án QL18 đoạn Phả Lại - Uông Bí, dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đối với công tác quyết toán GPMB, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư ngay khi kết thúc công tác GPMB phải có ngay văn bản đôn đốc cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB, hạng mục GPMB tách ra từ dự án. “Các chủ đầu tư chủ động phối hợp, làm việc, hỗ trợ với các đơn vị thực hiện công tác GPMB và các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán GPMB của địa phương để khẩn trương phê duyệt quyết toán GPMB”, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu.

24 dự án BOT chưa duyệt xong quyết toán GPMB

Theo quy định tại Thông tư 09/2016 và Thông tư 64/2018 do Bộ Tài chính ban hành, các địa phương chịu trách nhiệm phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB, hạng mục GPMB tách ra từ dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GTVT, đến nay, các địa phương phê duyệt quyết toán GPMB rất chậm. Riêng các dự án BOT có 24/68 dự án chưa duyệt xong quyết toán GPMB thuộc trách nhiệm của 22 địa phương trong cả nước.

“Ngày 12/3/2018, Bộ GTVT đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản 2764 ngày 27/3/2018 chỉ đạo, đôn đốc các địa phương phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB của các dự án giao thông hoàn thành”, văn bản của Bộ GTVT cho biết.

Đình Quang