Thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm thế nào?

17/08/2017 19:14

Bộ Tài chính đang dự thảo phương án nâng thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân và giãn khoảng cách giữa các bậc.

thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm thế nào?

Bộ Tài chính cho hay, với đề xuất mới, người dân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân ít hơn

Đối với thuế TNCN, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 xuống còn 5 bậc, đồng thời quy định khoảng cách rộng ở các bậc thuế thấp; điều chỉnh thu nhập tính thuế ở từng bậc theo số chẵn. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết như vậy tại họp báo chuyên về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế tài nguyên mới đây.

Biểu thuế sửa đổi cụ thể như sau:

thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm thế nào?

Nguồn: Bộ Tài chính

Theo ông Thi, do mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng hiện vẫn phù hợp nên bộ không đề xuất sửa nội dung này.

Theo biểu thuế tại Luật thuế TNCN hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần có 7 bậc. Trong đó, bậc 1 có phần thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng/tháng chịu thuế suất 5%, bậc 2 là trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng thuế suất 10%... và bậc 7 phần thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng thuế suất là 35%.

thuế thu nhập cá nhân dự kiến giảm thế nào?

Biểu thuế lũy tiến từng phần hiện nay

Bộ Tài chính cho rằng, với phương án sửa đổi biểu thuế lũy tiến như trên thì hầu hết các cá nhân sẽ được giảm số thuế phải nộp so với hiện nay vì khoảng cách giãn cách giữa các bậc thuế thu nhập đã được nới rộng và thuế suất điều chỉnh ở các bậc thuế kéo về mức thuế suất thấp hơn.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc bỏ quy định quyết toán thuế cũng sẽ ít ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Do đó, các văn bản hướng dẫn sẽ quy định các nội dung như: cá nhân làm việc có ký hợp đồng lao động tại nhiều nơi thì tính thuế TNCN hàng tháng theo biểu lũy tiến tại từng nơi và cuối năm không phải gộp chung để tính lại; đối với thu nhập vãng lai (không ký hợp đồng lao động) thì khấu trừ theo thuế suất 10% với thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên từng lần chi trả, không được tính giảm trừ gia cảnh, kể cả thu nhập từ nhiều nguồn; cá nhân chỉ được tính giảm trừ gia cảnh tại 1 nơi có tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 10

5

2

Trên 10 đến 30

10

3

Trên 30 đến 50

20

4

Trên 50 đến 80

28

5

Trên 80

35

C.Sơn