Thượng Hải siết quản lý dữ liệu xe thông minh

20/07/2021 07:40

Thành phố Thượng Hải vừa công bố bản dự thảo quy định bảo vệ dữ liệu phát sinh từ hoạt động thử nghiệm phương tiện thông minh.

Trong thông báo cuối tuần qua, Ủy ban Công nghệ thông minh và Kinh tế Thượng Hải cho biết sẽ yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện thử nghiệm và trưng bày phương tiện thông minh phải thực hiện các quá trình tiếp nhận, xử lý, áp dụng và truyền dữ liệu một cách hợp lý.

Thượng Hải siết quản lý dữ liệu xe thông minh 1

Trung Quốc siết chặt quản lý với xe thông minh, xe tự lái

Động thái này nhằm siết chặt quản lý an ninh dữ liệu, quyền riêng tư khi xu hướng phát triển xe thông minh, xe tự lái đang nở rộ tại Trung Quốc.

Ở cấp trung ương, Bắc Kinh đang soạn thảo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và dự kiến thực thi Luật An ninh dữ liệu vào tháng 9 tới, yêu cầu các công ty có hoạt động liên quan tới các dữ liệu quan trọng phải thực hiện đánh giá và báo cáo rủi ro.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc mới thông báo một dự thảo kế hoạch hành động để phát triển ngành an ninh mạng nhằm quản lý tốt việc lưu trữ, truyền dẫn dữ liệu cũng như đảm bảo thông tin dữ liệu cá nhân.

Tuấn Minh