Thưởng Tết ở Đà Nẵng cao nhất bao nhiêu?

30/12/2018 15:28

Tiền thưởng Tết năm 2019 cao nhất tại Đà Nẵng thuộc một doanh nghiệp FDI có mức thưởng lên tới 411.340.000 đồng.

Thưởng Tết ở Đà Nẵng cao nhất bao nhiêu? 1

Thưởng Tết cao nhất ở Đà Nẵng cao nhất hơn 411 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019 của các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 22.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 33.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 112.860.000 đồng, thấp nhất là 350.000 đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 44.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng cao nhất là 110.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 93.000.000 đồng, thấp nhất là 1.200.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp FDI tiền thưởng cao nhất là 30.171.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Còn các doanh nghiệp dân doanh tiền thưởng cao nhất là 2.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 trong nhóm này đối với nhóm doanh nghiệp FDI cao nhất là 411.340.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 250.000 đồng.

Ngày 29/12, Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng) cho hay, qua số liệu khảo sát, thống kê tiền lương năm 2018, thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trong các doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI.

Ngọc Vũ