Thường trực Ban Bí thư: Có dự án 20 năm chưa bố trí tái định cư cho dân

22/07/2022 13:18

Theo ông Võ Văn Thưởng, điểm mới quan trọng trong Nghị quyết 18 là chỉ thu hồi đất khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

Kết luận Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đã được xây dựng với rất nhiều điểm mới.

4 Nghị quyết là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư: Có dự án 20 năm chưa bố trí tái định cư cho dân 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Liên quan đến Nghị quyết 18 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, Nghị quyết được xây dựng nhiều điểm mới liên quan đến việc bãi bỏ quy định về khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường...

Những điểm mới này nếu thực hiện tốt sẽ tạo chuyển biến tích cực, khắc phục tình trạng "hai giá" như thời gian vừa qua.

"Khi làm nghĩa vụ với nhà nước, người dân muốn giá đất rẻ để nộp tiền ít. Khi thu hồi đất lại muốn có giá trị cao. Cho nên đấu giá thì giá khác, giao đất thì giá đất khác. Đó là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, cũng như cán bộ kỷ luật liên quan đến đất đai", ông Võ Văn Thưởng phân tích.

Hay vấn đề tái định cư, ông Thưởng cho biết, Trung ương yêu cầu chỉ thu hồi đất khi đã hoàn thành việc bố trí khu tái định cư cho người dân, đảm bảo sau khi thu hồi đất, người dân có chỗ ở, cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.

Nội dung này trong quá trình thảo luận có nhiều ý kiến. Có người cho rằng nếu tái định cư xong mới thu hồi đất thì sẽ chậm trễ, nên đề nghị thu hồi đất trước rồi từng bước tái định cư cho người dân.

"Nhưng thực tế có những dự án 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm chưa bố trí được tái định cư cho dân. Bây giờ phải đặt vấn đề coi trọng cuộc sống người dân, phải thực hiện tái định cư trước", ông Thưởng khẳng định.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết, khi thu hồi đất có đánh giá tác động môi trường nhưng đánh giá tác động xã hội quan trọng hơn.

Về thu hồi đất trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân với doanh nghiệp để xây dựng những khu đô thị, nhà ở thương mại, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, trong cụ thể hóa nghị quyết trước đây có nhiều nội dung chưa tường minh, cho nên dẫn tới thẩm quyền của cơ quan có quyền thu hồi đất rất lớn.

Lần này, nếu làm tốt những nội dung nghị quyết Trung ương nêu ra, chắc chắn về mặt chính trị xã hội sẽ có chuyển biến tốt, khiếu kiện khiếu nại của người dân về đất đai sẽ giảm, cán bộ bị xử lý liên quan đến đất đai chắc chắn sẽ giảm.

Trước đó, sáng 21/7, tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chủ trương bỏ khung giá đất đã được các cơ quan thống nhất sau khi thảo luận kỹ lưỡng "từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới".

Theo đó, để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất trong thời gian tới, Nghị quyết 18 đề ra một định hướng rất đáng chú ý, đó là bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Giá đất phải được công khai và mọi giao dịch thông qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt.

Phùng Đô