Thường trực Ban Bí thư: Ủy viên dự khuyết cần "giữ mình", tránh xa cám dỗ

25/06/2022 16:57

Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi ủy viên dự khuyết Trung ương cần cố gắng rèn luyện về mọi mặt, "giữ mình" tránh xa những thói xấu.

Ngày 25/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng dự và điều hành Hội nghị.Thường trực Ban Bí thư: Ủy viên dự khuyết cần

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Trung ương luôn luôn mong muốn các ủy viên dự khuyết Trung ương tiến bộ

Trình bày Báo cáo tình hình ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại hội XIII của Đảng đã bầu 20 ủy viên Trung ương dự khuyết.

Về cơ cấu, có 19 uỷ viên tham gia lần đầu, 1 uỷ viên tái cử, 1 uỷ viên là cán bộ nữ, 3 uỷ viên là người dân tộc thiểu số, 7 uỷ viên công tác tại các cơ quan Trung ương và 13 uỷ viên công tác tại địa phương. Độ tuổi bình quân đầu nhiệm kỳ khóa XIII là 43,7 tuổi.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, coi trọng công tác xây dựng và chuẩn bị đội ngũ ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận lâu dài cho Đảng.

Đến thời điểm hiện nay, 100% các uỷ viên công tác ở địa phương tham gia Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy và 100% các uỷ viên công tác ở Trung ương đều là cấp thứ trưởng và tương đương.

Sau hơn một năm tham gia Trung ương, nhiều uỷ viên qua hoạt động thực tiễn đã thể hiện được phẩm chất, năng lực công tác của mình, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số nhiệm vụ, công việc khó, mới, phức tạp; bước đầu tạo được niềm tin, uy tín đối với cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Trung ương luôn luôn mong muốn các uỷ viên dự khuyết Trung ương tiến bộ.

Sự mong muốn đó có thể xuất phát từ tình cảm của Trung ương đối với cán bộ lớp sau, nhưng quan trọng hơn đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng - một nội dung công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của Đảng, của chế độ, của đất nước.

"Do vậy, đây là vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng khẳng định Trung ương sẽ tạo điều kiện để các ủy viên dự khuyết Trung ương tiến bộ, rèn luyện thử thách qua thực tiễn và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức.

Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao và Trung ương, Thường trực Ban Bí thư đề nghị bản thân mỗi ủy viên dự khuyết Trung ương cần luôn tự nỗ lực, cố gắng tối đa rèn luyện về mọi mặt, "giữ mình" tránh xa những thói xấu, những cám dỗ hằng ngày để trở thành những cán bộ "chỉn chu, kỹ lưỡng hơn", luôn trăn trở, tìm giải pháp tốt, cách thức để giải quyết công việc.

Theo TTXVN