Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Trưng cầu ý dân

11/05/2015 05:50

Phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 11-14/5.

thường vụ quốc hội cho ý kiến đối với luật trưng cầu ý dân
 

Tại Phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2015; phương án phân bổ số vượt thu ngân sách Trung ương năm 2014…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các tờ trình, đề án của VKSND Tối cao về các nội dung: Phê chuẩn bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong bộ máy làm việc của VKSND Tối cao; Phê chuẩn danh sách thành viên Ủy ban kiểm sát của VKSND Tối cao; Thành lập VKSND cấp cao; Phê chuẩn danh sách Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND Tối cao…; Cho ý kiến về các tờ trình, đề án của TAND Tối cao về các nội dung: Phê chuẩn quyết định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND tối cao; Thành lập TAND cấp cao, số lượng TAND cấp cao và phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi TAND cấp cao…

Cũng tại phiên họp lần này, một số dự án luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Trưng cầu ý dân; Luật Khí tượng thủy văn và dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thú y cũng sẽ được đem ra thảo luận, xem xét. Phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 11-14/5.

Hoài Thu