Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về án oan sai

06/04/2015 07:21

Hôm nay 6/4, phiên họp thứ 37 của Ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến về một số dự án Luật quan trọng.

thường vụ quốc hội nghe báo cáo về án oan sai
 

Khai mạc hôm nay (6/4), phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ cho ý kiến về một số dự án Luật quan trọng như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật An toàn thông tin, Luật Phí, lệ phí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý các dự án: Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Đặc biệt, lần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Đoàn giám sát báo cáo; Tòa án Nhân dân Tối cao báo cáo bổ sung về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ sẽ nghe báo cáo kết quả Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội; cho ý kiến về các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2016.

Phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài từ 6/4-10/4.

Hoài Thu