Thường vụ Quốc hội ủng hộ làm cao tốc Bắc - Nam

14/10/2017 14:01

Ủy ban TVQH ủng hộ việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam nhánh phía đông, giai đoạn 2017-2020.

thường vụ quốc hội ủng hộ làm cao tốc bắc - nam

Uỷ ban thường vụ cho ý kiến vào Dự án cao tốc Bắc - Nam

Lộ trình xây cao tốc Bắc - Nam chia 3 giai đoạn

Tại phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa trình bày Tờ trình tóm tắt của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Tờ trình đã khẳng định sự cần thiết việc đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, và cho rằng, việc xây dựng dự án này nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Bắc - Nam, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những hạn chế mà các tuyến quốc lộ, đặc biệt Quốc lộ 1 không thể khắc phục; đồng thời là lựa chọn khả thi trong bối cảnh đường sắt tốc độ cao chưa thể đầu tư sớm.

Việc đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được đánh giá phù hợp với chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung và các địa phương nói riêng và phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải và quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc.

Đặc biệt, mục tiêu đầu tư đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn cấp bách, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Dự kiến lộ trình đầu tư đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn từ năm 2017-2020; giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn sau 2025. Phạm vi đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 (dài 713 km) có quy mô rất lớn.

Ngoài ra, mỗi dự án thành phần có nhu cầu vận tải, phương án tài chính, tiến độ chuẩn bị đầu tư, quy mô đầu tư khác nhau. Do vậy, phương án đầu tư kiến nghị tách thành 11 dự án thành phần. Toàn bộ 11 dự án thành phần giai đoạn 2017 - 2020 đều đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 

Làm rõ nguồn, phương thức huy động vốn xây cao tốc

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ,  Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với sự cần thiết đầu tư Dự án và khẳng định, đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế của đất nước.

thường vụ quốc hội ủng hộ làm cao tốc bắc - nam

Nếu đủ điều kiện, Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4

Đồng thời, Báo cáo thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ một số nội dung về phạm vi, quy mô và hướng tuyến của Dự án; về phương án đầu tư, hình thức đầu tư; về nguồn vốn đầu tư, phương án huy động vốn; về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng tài nguyên, phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đánh giá tác động môi trường của Dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững; về các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Cũng theo báo cáo, Dự án đã đáp ứng các tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia. Hồ sơ Dự án bảo đảm danh mục tài liệu theo quy định của Luật Đầu tư công về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Tại phiên họp, đa số các Ủy viên Uỷ ban TVQH đồng tình với sự cần thiết triển khai Dự án. Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ trình ra Quốc hội, các ý kiến đề nghị Chính phủ làm rõ 8 vấn đề đã được Ủy ban Kinh tế đề cập đến trong Báo cáo thẩm tra. Đặc biệt, cần tập trung vào các nội dung như: nguồn vốn và phương án huy động vốn; hình thức đầu tư, loại hợp đồng dự án; mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ; về làn xe; lộ trình đầu tư các đoạn trên tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Về mức giá dịch vụ, có ý kiến cho rằng, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công-tư (PPP) có thời hạn hợp đồng đến 24 năm nên giá sử dụng dịch vụ nếu quy định ngay tại thời điểm ký hợp đồng sẽ không phù hợp với quy định của pháp luật.

Về quy mô đường cao tốc, xuất phát từ thực tế  hiện nay một số đoạn đường cao tốc 4 làn nhưng vẫn ùn tắc, có ý kiến  đề nghị nên nghiên cứu kỹ để phân làn đường cho phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định Ủy ban TVQH nhất trí về sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến các ý kiến để hoàn chỉnh hồ sơ và dự thảo Nghị quyết để Ủy ban Kinh tế tiến hành thẩm tra chính thức, nếu đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Hoài Vũ