Thủy điện mỗi ngày đều lãng phí vì chưa có giá điện, EVN kiến nghị gỡ khó

27/01/2023 09:44

Mỗi ngày không vận hành, các nhà máy điện nhỏ hết hạn hợp đồng mua bán điện đều gây lãng phí, EVN kiến nghị cơ chế giá điện riêng trong lúc chờ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công thương về việc vận hành nhà máy thủy điện nhỏ đã hết hạn hợp đồng mua bán điện hoặc có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực.

Văn bản này tiếp tục “cầu cứu” Bộ Công thương sau hơn 1 tháng EVN báo cáo về những tồn tại vướng mắc về vấn đề trên và đề nghị Bộ trưởng Công thương chỉ đạo giải quyết.

Theo EVN, hiện theo quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương, EVN chỉ được phép vận hành các nhà máy thủy điện nhỏ đã hết hạn hợp đồng mua bán điện hoặc có hợp đồng mua bán điện nhưng giá điện đã hết hiệu lực trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an ninh cung cấp điện.

thủy điện mỗi ngày đều lãng phí vì chưa có giá điện, evn kiến nghị gỡ khó

Thủy điện nhỏ thường có hồ điều tiết ngày hoặc vài giờ trong ngày

Tuy nhiên, thực tế đã phát sinh các tồn tại vướng mắc. Ngoài việc không vận hành nhà máy sẽ dẫn đến phải xả nước gây lãng phí, EVN còn cho rằng, còn do những nguyên nhân khách quan từ chính sách hướng dẫn còn nhiều bất cập.

Ví dụ, đối với các nhà máy thủy điện nhỏ có giá thỏa thuận, giá chi phí tránh được đã hết hạn giá điện hoặc hợp đồng mua bán điện nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn đầy đủ của Bộ Công thương (EVN đã có báo cáo Bộ Công thương tại văn bản 5276 ngày 20/9/2022).

Ngay cả khi có hướng dẫn của Bộ Công thương/Cục Điều tiết Điện lực, việc đàm phán và ký kết hợp đồng với giá điện mới cũng mất một thời gian dài, trong khi một ngày không vận hành các nhà máy điện trên đều gây lãng phí…

Do vậy, ở văn bản này, EVN kiến nghị trong khi chờ đàm phán giá điện theo hướng dẫn của Cục Điều tiết điện lực, cho phép EVN ký hợp đồng với giá điện bằng chi phí vận hành và bảo dưỡng, các khoản thuế, phí theo quy định (thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước).

Đây là cơ sở để vận hành các nhà máy điện thuộc diện trên, tránh lãng phí tài nguyên như trường hợp nhà máy thủy điện Ry Ninh II (công suất 8MW, hết hạn giá điện từ tháng 4/2022).

Thời hạn áp dụng của Hợp đồng nêu trên tính từ ngày ký cho đến khi nhà máy có giá điện mới được quyết định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được đàm phán thống nhất theo hướng dẫn của nhà chức trách.

Hồng Hạnh