Thuyền viên nước ngoài có được thực tập trên tàu biển Việt Nam?

15/06/2017 16:40

Thuyền viên nước ngoài là người mang quốc tịch nước ngoài làm việc hoặc thực tập trên tàu biển của Việt Nam.

Thuyền viên nước ngoài có được thực tập trên tàu biển Việt Nam? 1

Thuyền viên một tàu viễn dương (ảnh minh họa)

Chủ tàu biển mang quốc tịch Việt Nam được phép thuê thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài làm việc hoặc thực tập trên tàu biển của mình. Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 17 của Bộ GTVT Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam của Bộ GTVT. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/7/2017, đồng thời bãi bỏ Quyết định số 47 ngày 23/9/2005 của Bộ GTVT.

Thông tư quy định các điều kiện cụ thể để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam như: có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, có hợp đồng lao động thuyền viên theo pháp luật Việt Nam và phù hợp với Công ước Lao động hàng hải 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế; có hộ chiếu do quốc gia mà thuyền viên mang quốc tịch cấp, được bố trí đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển; có đủ chứng chỉ chuyên môn do cơ quan thẩm quyền ở Việt Nam cấp hoặc được Việt Nam công nhận.

Thuyền viên nước ngoài thực tập trên tàu biển Việt Nam cũng phải đáp ứng các điều kiện cụ thể và có trách nhiệm chấp hành nghiêm quy định và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng lao động.

Chủ tàu sử dụng thuyền viên nước ngoài có các trách nhiệm hướng dẫn thuyền viên nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; khai báo việc bố trí thuyền viên bằng phương thức điện tử vào cơ sở dữ liệu thuyền viên của Cục Hàng hải VN. Trường hợp có vấn đề phát sinh liên quan đến sử dụng thuyền viên phải báo cho Cục hàng hải VN và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Xem Video:

Huy Lộc