Thuyền viên phải mang theo quá nhiều giấy tờ

31/05/2016 07:29

Vinalines vừa kiến nghị cải tiến công tác đào tạo và cấp chứng chỉ nhằm giảm bớt các loại giấy tờ cho thuyền viên.

Thuyền viên phải mang theo quá nhiều giấy tờ 1

Thuyền viên tàu viễn dương

Vinalines vừa kiến nghị Cục Hàng hải VN xem xét, cải tiến công tác đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế và Chính quyền hành chính, bằng việc tích hợp hoặc giảm bớt các loại giấy tờ, chứng chỉ để tiện lợi cho việc bảo quản và lưu giữ của thuyền viên.

Ông Bùi Việt Hoài, Phó TGĐ Vinalines cho biết, thuyền viên hiện xuống tàu làm việc luôn phải mang theo rất nhiều loại giấy tờ, chứng chỉ như: Hộ chiếu phổ thông, các loại sổ (sổ thuyền viên, sổ tiêm chủng,…), giấy khám sức khỏe, hợp đồng lao động… Các giấy tờ mà thuyền viên phải đem theo ít nhất 12 loại giấy tờ, nhiều nhất là 22 loại.

Vấn đề này, theo Cục Hàng hải VN, hiện việc cấp các giấy tờ, chứng chỉ, hộ chiếu thuyền viên được điều chỉnh bởi rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật. Cục Hàng hải VN đang nghiên cứu để đề xuất giải pháp tích hợp một số giấy tờ để giảm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho thuyền viên.

P.A