Tiêm vaccine dịch vụ bị đẩy giá gấp đôi

03/08/2016 07:02

Nhà nước chỉ quy định giá trần vaccine nhập khẩu, phân phối, còn giá tiêm, cơ sở dịch vụ được quyết định.

Nhóm phóng viên