Tiền bồi dưỡng cho người cân xe vẫn mỗi nơi một kiểu

06/08/2014 07:03

Dù Bộ GTVT đã có quy định kinh phí cho lực lượng cân xe được trích từ Quỹ  Bảo trì Đường bộ (BTĐB), Tổng cục Đường bộ VN cũng có hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên tình trạng chung hiện nay ...