Tiền Giang thu hồi gấp công văn cấm lưu hành Màu hoa đỏ

26/03/2017 20:27

Sở VH Tiền Giang thu hồi khẩn cấp công văn cấm lưu hành 354 bài hát trong đó có bài hát “Màu hoa đỏ”.

tiền giang thu hồi gấp công văn cấm lưu hành màu hoa đỏ

Sở VH Tiền Giang thu hồi khẩn cấp công văn cấm lưu hành 354 bài hát trong đó có bài hát “Màu hoa đỏ”.

Ngày 26/3, Giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang Nguyễn Đức Đảm đã ký văn bản khẩn yêu cầu Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh thu hồi khẩn cấp công văn cấm lưu hành 354 bài hát trong đó có bài hát “Màu hoa đỏ”.

Cụ thể, văn bản này nêu rõ, vừa qua Sở VH-TT&DL Tiền Giang có ban hành Công văn số 120/SVHTTDL-TTr ngày 7/2 về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Công văn số 120 kèm theo danh mục các bài hát chưa được phê duyệt nội dung và cho phép lưu hành, cấm phổ biến thường gặp. Sau đó, Sở có Công văn số 288/SVHTTDL-TTr ngày 16/3 về việc nói rõ thêm nội dung tại Công văn số 120/SVHTTDL-TTr ngày 7/2.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) và UBND tỉnh, ngày 24/3, Sở VH-TT&DL đã có báo giải trình về việc một số cơ quan báo chí phản ánh về bài hát “Màu hoa đỏ” bị cấm hát ở Tiền Giang.

Ngày 25/3, Cục Nghệ thuật biểu diễn có Công văn đề nghị Sở VH-TT&DL Tiền Giang thu hồi Công văn số 120/SVHTTDL-TTr do trong văn bản có một số sai sót, đặc biệt là trong danh mục 354 bài hát Sở yêu cầu gỡ bỏ có bài hát “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến - phổ thơ Nguyễn Đức Mậu và một số bài hát khác được phép phổ biến.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở VH-TT&DL thông báo thu hồi toàn bộ nội dung Công văn số 120/SVHTTDL-TTr về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke (kể cả danh mục các bài hát kèm theo) và Công văn số 288/SVHTTDL-TTr về việc nói rõ thêm nội dung Công văn số 120/SVHTTDL-TTr.

Thời gian thu hồi 2 công văn trên kể từ ngày 27/3.

Phạm Lý