Tiến sĩ triết học 49 tuổi được bầu làm Bí thư Thanh Hóa

28/10/2020 08:42

Ông Đỗ Trọng Hưng, 49 tuổi, tiến sĩ triết học, Phó bí thư thường trực, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên