Tiếp nhận 100.000 đơn vị máu trong tháng 4

07/04/2014 15:30

Hôm nay mỗi tỉnh, thành và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia đều triển khai các hoạt động vận động, tiếp nhận máu với mục tiêu sẽ phấn đấu tiếp nhận ít nhất 100.000 đơn vị máu...

Theo ông Nguyễn Hải Đường - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện, hôm nay (7/4), mỗi tỉnh, thành và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia đều triển khai các hoạt động vận động, tiếp nhận máu với mục tiêu sẽ phấn đấu tiếp nhận ít nhất 100.000 đơn vị máu trong tháng 4, bằng tối thiểu 10% lượng máu của cả năm. 
 

tiếp nhận 100.000 đơn vị máu trong tháng 4

Sau ngày 7/4, các nguồn người hiến máu tình nguyện cũng được duy trì, phát triển thông qua việc tuyên truyền, vận động, thành lập các CLB hoặc đội hiến máu dự bị, các CLB những người có nhóm máu hiếm, CLB gia đình hiến máu... Tháng 4, các hoạt động mít tinh, tọa đàm, giao lưu... cũng được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các cá nhân, gia đình, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp tích cực tham gia hiến máu cũng sẽ được tăng cường tổ chức.

Trần Anh