Tiếp nhận bảo quản, bảo trì 9 dự án BOT tạm dừng thu phí thế nào?

13/04/2021 18:06

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN tiếp nhận các dự án BOT đang tạm dừng thu phí đúng theo quy định pháp luật.

tiếp nhận bảo quản, bảo trì 9 dự án bot tạm dừng thu phí thế nào?

Trạm thu phí cầu Đồng Nai - Ảnh internet

Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN tiếp nhận quản lý, bảo quản, bảo trì tài sản công các dự dự án đầu tư theo thức BOT trong thời gian tạm dừng thu phí đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

"Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn Bộ GTVT thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, bố trí kinh phí bảo quản, bảo trì các công trình thuộc dự án BOT đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, bảo đảm an toàn trong khai thác, vận hành công trình và theo quy định của pháp luật. Hiện Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", Bộ GTVT cho biết.

Liên quan đến dự án BOT cầu Đồng Nai, Bộ GTVT yêu cầu trong thời gian chưa chuyển giao dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì công trình theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ VN tại thông báo số 63/2021. Bên cạnh đó, Tổng công ty Xây dựng số 1 (nhà đầu tư) cùng Tổng cục Đường bộ VN rà soát, hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng và bàn giao tài sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với đề nghị của Tổng cục Đường bộ VN tiếp nhận quản lý, bảo quản, bảo trì tài sản công trong thời gian chuyển giao dự án, Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu kỹ quy định, quy trình của pháp luật về tiếp nhận và thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, tổ chức tiếp nhận đúng quy định pháp luật; Hoàn tất thủ tục cần thiết, xây dựng phương án xử lý tài sản trình Bộ GTVT phê duyệt. Chi phí cho công tác này thực hiện theo quy định của Nghị định số 29/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Tổng cục Đường bộ VN cho biết, hiện có 9 dự án đang tạm dừng thu phí là những dự án sắp kết thúc hợp đồng. Trong số này, có 4 dự án nhà đầu tư dừng không thực hiện bảo trì là dự án QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên, QL1 đoạn tránh Hà Tĩnh, QL1K đoạn Km 2+478-Km 12+971 và QL1 đoạn tránh Cai Lậy.

Có 2 dự án nhà đầu tư bảo trì cầm chừng không đạt chất lượng là dự án QL1 đoạn tránh TP Thanh Hóa và QL91 đoạn Km14 - Km 50+889. Có 3 dự án nhà đầu tư vẫn tiếp tục bảo trì là dự án xây dựng cầu Đồng Nai, QL20 đoạn qua các thị trấn và QL1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước và Tứ Câu - Vĩnh Điện.

Trước thực trạng này, Tổng cục Đường bộ VN đã kiến nghị Bộ GTVT tiếp nhận bảo quản tài sản công, quản lý và bảo trì các tuyến quốc lộ đầu tư theo hình thức BOT khi tạm dừng thu hoặc chờ thanh lý hợp đồng.

Đơn vị này cho biết, một số nhà đầu tư như QL1K, cầu Đồng Nai… vẫn có đề nghị chấm dứt thực hiện công tác bảo trì công trình do trong phương án tài chính chưa có quy định về chi phí quản lý, bảo trì công trình sau khi dừng thu phí.

Để bảo đảm ATGT, liên tục và êm thuận, Tổng cục Đường bộ VN kiến nghị Bộ GTVT giao cho Tổng cục tiếp nhận bảo quản tài sản trong thời gian chờ xử lý, chuyển giao dự án khi nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án từ chối (không đủ khả năng, bất khả kháng). Trong đó, chi phí bảo quản tài sản chỉ bao gồm công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa đột xuất (nếu có) và không bao gồm công tác sửa chữa định kỳ.

Trần Duy