Tiếp tục đình chỉ 10 đăng kiểm viên

19/03/2014 19:05

Đích thân Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN đã họp gấp với toàn bộ lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm liên tiếp trong hai buổi chiều muộn nhằm quán triệt một cách làm mới, quyết ngăn chặn tiêu cực.