Tiếp tục giảm phí BOT tối thiểu ở 19 trạm thu phí

07/11/2016 09:41

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm...

Tiếp tục giảm phí BOT tối thiểu ở 19 trạm thu phí 1

Giảm phí BOT được cho là sẽ góp phần vào việc kiểm soát chỉ số CPI giai đoạn cao điểm cuối năm

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với tinh thần đổi mới, đột phá và sáng tạo.

Các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/1/2017. Ngoài ra, bảo đảm ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống ngân hàng; không tăng giá điện, giá dịch vụ y tế 2 tháng còn lại năm 2016; xử lý nghiêm tình trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế...

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm và chuẩn bị các dự án mới; nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù về quản lý, thực hiện đầu tư các nút giao thông quan trọng trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT và chuẩn bị phương án bảo đảm phương tiện vận tải phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo tiếp tục giảm phí BOT tối thiểu ở 19 trạm thu phí trong năm 2016.

L.C