Tiếp viên "canh chừng" tội phạm

10/04/2014 10:16

Theo thống kê, trong năm 2012, xảy ra 28 vụ khách bị mất tài sản trên các chuyến bay, năm 2013 xảy ra 15 vụ và tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đã xảy ra 9 vụ.