Tiết lộ kế hoạch hoạt động của Donald Trump trong 200 ngày đầu tiên

16/11/2016 14:52

Trong 200 ngày đầu tiên cầm quyền, ông Donald Trump dự định sẽ bắt tay thực hiện một số công việc chính.

Tiết lộ kế hoạch hoạt động của Donald Trump trong 200 ngày đầu tiên 1

Biên bản ghi nhớ do nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump liệt kê khá rõ những việc cần làm trong 200 ngày đầu tiên.

CNN ngày 15/11 dẫn nội dung biên bản ghi nhớ của nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết, ông này sẽ tiến hành sửa đổi chính sách thương mại của Mỹ ngay từ những ngày đầu tiên cầm quyền.

Biên bản này còn liệt kê khá cụ thể những công việc cần làm trong 200 ngày đầu tiên của chính quyền Donald Trump, trong đó chỉ rõ rằng chính sách thương mại của tỷ phú Mỹ sẽ đi ngược lại những người theo chủ nghĩa toàn cầu trong cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Theo đó, chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tạo ra những hiệp định thương mại mới đặt lợi ích của các công ty và người lao động Mỹ lên hàng đầu.

Xem thêm video:

Kế hoạch làm việc trong 200 ngày được xây dựng xung quanh 5 nguyên tắc cơ bản, với trọng tâm mang công việc sản xuất, việc làm trở lại Mỹ:

Một là, đàm phán lại hoặc rút khỏi Hiệp định Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Hai là, dừng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP);

Ba là, chấm dứt nhập khẩu không công bằng.

Bốn là, thực hiện công bằng trong các hoạt động thương mại

Năm là, theo đuổi các thoả thuận thương mại song phương.

Bên cạnh đó, biên bản đặt ra 3 cột mốc cho chính quyền trong 200 ngày đầu tiên:

Ngày thứ 1: Bắt đầu cải cách NAFTA, yêu cầu Bộ Thương mại và Uỷ ban Thương mại Quốc tế nghiên cứu khả năng rút khỏi NAFTA; thông báo với Mexico và Canada về việc Mỹ muốn sửa đổi hiệp định, trong đó có các biện pháp chống thao túng tiền tệ, các tiêu chuẩn về an toàn và môi trường...

Ngày thứ 100: Tiếp tục đàm phán lại NAFTA, tìm cách “trấn áp” Trung Quốc nếu Bắc Kinh thao túng tiền tệ.

Ngày thứ 200: Ông Donald Trump sẽ cân nhắc chính thức rút lui khỏi NAFTA và theo đuổi các hiệp định thương mại song phương. Việc này có thể thực hiện qua quyền đàm phán nhanh (TPA), mà Quốc hội đã trao cho Tổng thống.

Hán Hiển (Theo CNN)