Tiêu chí để hộ chính sách được hỗ trợ tiền điện

01/11/2014 12:59

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.

Tiêu chí để hộ chính sách được hỗ trợ tiền điện 1

Theo đó, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện khi đáp ứng được một trong ba tiêu chí: Một, có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới; Hai, có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới; Ba, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Quyết định nêu rõ, trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014.

Trước đó, theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định số 28/2014 (có hiệu lực từ 1/6) của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ tiền điện, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Bình Minh