Thời gian gần đây, Lý Nhược Đồng vừa trở lại với phim ảnh trong bộ phim kiếm hiệp "Trần tình lệnh".
Thời gian gần đây, Lý Nhược Đồng vừa trở lại với phim ảnh trong bộ phim kiếm hiệp "Trần tình lệnh".
Nhã Phong