Tiểu sử nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

19/02/2021 14:39

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11/11/1942 tại tỉnh Bến Tre. Người dân Bến Tre vẫn thường gọi ông bằng cái tên Hai Nghĩa.

Tiểu sử nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng 1

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Sáng nay (19/2), nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần tại quê nhà Bến Tre, hưởng thọ 79 tuổi.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11/11/1942, quê ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Người dân Bến Tre vẫn thường gọi ông bằng cái tên Hai Nghĩa.

Từ năm 1960, ông bắt đầu hoạt động bí mật trong phong trào học sinh chống chế độ Ngô Đình Diệm.

Năm 1962, ông thoát ly gia đình, tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và công tác ở Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre. Sau đó, ông được bầu Tỉnh ủy viên phụ trách khối Tuyên huấn tỉnh Bến Tre.

Năm 1968, ông được cử làm Ủy viên Ban Tuyên huấn tỉnh Bến Tre.

Năm 1978, ông được bầu vào Tỉnh ủy Bến Tre, giữ nhiệm vụ Phó ban Tuyên huấn tỉnh. Năm 1982, ông đắc cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được phân công làm Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm. Trong thời gian này, ông được đi học lớp bồi dưỡng Bí thư Huyện ủy ở Trường Đảng Cao cấp Moscow (Liên Xô).

Tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1986), ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (1991), ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 2/1998, ông được chỉ định làm Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 7/2000, ông được điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX, đầu năm 2001, ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 4/2001, ông được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần X, năm 2006, một lần nữa ông tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ngày 28/6/2006, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8/2011, ông được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ về nghỉ chế độ.

Ông còn là Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa VIII, XI và XII.

Sau khi nghỉ hưu, ông sinh sống ở quê nhà huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Với cương vị là Trưởng Ban Nội chính Trung ương giai đoạn 2001-2007, ông Trương Vĩnh Trọng đã lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, tổ chức xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 2/01/2002 "Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới".

Ba năm sau, để có định hướng lãnh đạo tiến hành cải cách toàn diện và cơ bản công tác tư pháp, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì xây dựng trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Theo ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đây là nghị quyết rất quan trọng có tầm chiến lược, thể hiện đầy đủ quan điểm của Đảng về công tác tư pháp với mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể nhằm đưa Việt Nam trở thành một nước có nền tư pháp văn minh.

Ban Nội chính Trung ương giai đoạn 2001-2007 cũng đã tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định nhiều nội dung quan trọng trong các dự án luật liên quan đến lĩnh vực nội chính và cải cách tư pháp. Đó là: Việc điều chỉnh chức năng của Viện kiểm sát nhân dân vào việc tập trung thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chuyển giao nhiệm vụ quản lý Tòa án địa phương (từ Bộ Tư pháp) về Tòa án nhân dân tối cao; chủ trương tăng thẩm quyền xét xử cho Tòa án cấp huyện; thu gọn đầu mối các cơ quan điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đề cao vai trò của người bào chữa...

Phùng Đô