Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

01/04/2021 09:47

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Báo Giao thông xin giới thiệu sơ lược tiểu sự tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định:

- Ngày sinh: 3/1/1964

- Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

- Chức vụ trước đó: Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 11/2008: Cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập

- 11/2008 - 9/2011: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ

- 9/2011 - 2/2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 2/2016 - 7/2016: Được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ

- 7/2016 - 10/2019: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

- 10/2019: Được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020

- 13/10/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 1/4/2021: Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026