Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

05/04/2021 16:01

Ông Phạm Minh Chính được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo Giao thông giới thiệu tiểu sử của ông.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Ông Phạm Minh Chính. Ảnh: Zing.vn

Báo Giao thông xin giới thiệu sơ lược tiểu sử tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính:

- Ngày sinh: 10/12/1958

- Quê quán: xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

- Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1984: Được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ

- 1989: Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Rumani

- 1996: Công tác tại Bộ Công an

- 2000: Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Luật

- 2006: Được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an. Từng là chuyên viên cấp cao Văn phòng Chính phủ; giảng viên Đại học

- 4/2007: Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân

- 12/2009: Phụ trách Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an

- 2/2010: Được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an

- 3/2010: Được phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật

- 7/2010: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

- 8/2010: Thứ trưởng Bộ Công an

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 8/2011 - 4/2015: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 4/2015 - 1/2016: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2016: Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị

- 2/2016: Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 5/4/2021: Tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.