Tìm vốn nước nước ngoài cho các dự án giao thông

26/04/2016 15:58

Tích cực tìm kiếm nguồn vốn nước ngoài cho các dự án phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

tìm vốn nước nước ngoài cho các dự án giao thông

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành MIGA Karin Finkelston trao đổi về tìm kiếm nguồn vốn cho dự án hạ tầng giao thông

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và bà Karin Finkelston, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa biên (MIGA) đã thống nhất như vậy trong cuộc gặp sáng nay, 26/4, tại Hà Nội. 

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện nay do nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng tại Việt Nam rất hạn chế nên trong giai đoạn trước mắt, Bộ GTVT chỉ tập trung đầu tư những dự án hạ tầng giao thông quan trọng, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn lực đầu tư. Trong khi đó yêu cầu đặt ra về phát triển hạ tầng giao thông rất lớn, vì vậy việc huy động các nguồn lực đầu tư là thách thức. Hiện Bộ GTVT đang huy động nguồn lực đầu tư, trong đó đặc biệt chú trọng hình thức đối tác công – tư (PPP) cũng như nhượng quyền khai thác. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị MIGA xem xét cấp bảo lãnh cho một số dự án lĩnh vực giao thông.

Nhấn mạnh những thành tựu mà Bộ GTVT đã đạt được trong thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, bà Karin Finkelston cho rằng trước những thách thức về nguồn lực đầu tư tại Việt Nam, MIGA sẽ tìm hiểu, xem xét để có thể bảo lãnh tín dụng cho đầu tư các dự án giao thông.

Hai bên đã trao đổi, thảo luận thông tin về một số dự án giao thông mà MIGA quan tâm.

Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa biên (MIGA), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới hoạt động nhằm nâng cao tín dụng và bảo hiểm rủi ro chính trị. Sứ mệnh của MIGA là hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo và cải thiện đời sống.

MIGA cung cấp các khoản bảo lãnh (bảo hiểm) phi thương mại cho các dự án đầu tư nước ngoài tại những nước đang phát triển.

Chiến lược hoạt động của MIGA là phát huy cao nhất thế mạnh trên thị trường, như thu hút nhà đầu tư và các công ty bảo hiểm tư nhân vào những môi trường kinh doanh khó khăn.

Kỳ Nam