Tín dụng ngân hàng tăng trưởng 10,22%

05/12/2014 16:03

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến 27/11, tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đối với nền kinh tế tăng 10,22% so với cuối năm 2013; tổng phương tiện thanh toán tăng 13,28%...

Tín dụng ngân hàng tăng trưởng 10,22% 1

Lãi suất các khoản vay cũ tiếp tục giảm: Đến 6/11, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 3,95% tổng dư nợ cho vay VND, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013; Dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 11,1% tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013. 

Cơ quan này cho biết, trong tháng cuối năm 2014, hệ thống ngân hàng tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để phấn đấu đạt được mục tiêu tín dụng cả năm 2014 là 12-14%.

Thảo Nguyên