Tin mới việc tạm dừng lưu hành ca khúc "Con đường xưa em đi"

15/03/2017 14:22

5 bài hát gồm Con đường xưa em đi,... được cấp phép trước đây vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Tin mới việc tạm dừng lưu hành ca khúc

5 bài hát gồm Con đường xưa em đi, ... được cấp phép trước đây vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Cục Nghệ thuật biểu diễn  vừa có công văn số 167 báo cáo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Theo văn bản nêu rõ, Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương đã báo cáo Bộ trưởng về hai nội dung: tạm dừng lưu hành một số bài hát đã cấp phép phổ biến.

Theo ông Chương, trước năm 2013, các bài hát sáng tác trước năm 1975 do Sở VH-TT&DL các tỉnh, TP và Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Sau khi có Nghị định số 79 năm 2012 của Chính phủ, việc này được giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép trên toàn quốc.

Ngày 16/12/2016, Sở VH-TT TP.HCM đã có công văn số 7274 đề nghị xem lại nội dung một số bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép phổ biến.

Trước tình hình trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã thành lập Hội đồng nghệ thuật thẩm định và nhận thấy 5 bài hát được cấp phép trước đây vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Cụ thể, những bài hát đã bị thay đổi lời là: “Cánh thiệp đầu xuân”; “Rừng xưa”; “Chuyện buồn ngày xuân”; “Con đường xưa em đi”, còn một bài hát sai tên tác giả là “Đừng gọi anh bằng chú”.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản gửi Sở VH-TT TP.HCM yêu cầu tạm dừng lưu hành 5 bài hát đã cấp phép phổ biến để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền tác và quyền liên quan.

Phạm Lý