Tính điểm xét tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội thế nào?

26/06/2017 21:38

Điểm xét tuyển lớp 10 được tính bằng cách lấy điểm kết quả THCS cộng điểm thi (hệ số 2) và điểm cộng(nếu có).

Tính điểm xét tuyển vào lớp 10 ở Hà Nội thế nào? 1

Cách tỉnh điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT. (Ảnh: Vietnamnet)

Vẫn như mọi năm, cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT năm nay vẫn được tính theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm thi (đã tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm

Trong đó, điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp THCS được tính như sau: Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi là 5 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh điểm tốt và học lực khá là 4,5 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực khá là 4 điểm; Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình là 3,5 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và lực học khá là 3 điểm. Trường hợp còn lại là 2,5 điểm.

Điểm thi là tổng điểm hai bài thi Ngữ văn và Toán (đã nhân hệ số 2), chấm theo thang 10, điểm lẻ đến 0,25. Chỉ học sinh không vi phạm quy chế trong kỳ tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 mới được đưa vào diện xét tuyển.

Còn điểm cộng thêm là tổng của điểm ưu tiên và khuyến khích, tối đa là 6. 

Như tin đã đưa, tối nay (26/6) Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập. Theo đó, trường THPT Chu Văn An vẫn là trường có chuẩn đầu vào cao nhất, với 55,5 điểm.

An An