Tình yêu cổ tích của chủ xưởng tật nguyền do TNGT

11/09/2016 07:40

Với nghị lực của mình, anh tự học chữ, học nghề để trở thành một chủ xưởng có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Hải Quỳnh