TNGT ám ảnh các vùng nông thôn

Làng quê không bình yên

Đất nước đang ngày càng phát triển, nhiều vùng nông thôn cũng đang có tốc độ đô thị hóa chóng mặt.