TNGT chiếm 14% số vụ và 13% số người chết trong tai nạn lao động

23/09/2014 07:04

Gần 4000 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 3.505 người, trong đó số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên có 58 vụ; 660 người người bị thương nặng. Đặc biệt, nạn nhân là lao động nữ có 1.187 người