Tổ chức ASIAD với 150 triệu USD là không tưởng

20/03/2014 07:00

Từng là người lên tiếng phản biện mạnh mẽ ngay từ đầu, với quan điểm nên tạm dừng việc xin đăng cai ASIAD lại sau 2 kỳ, ông Nguyễn Hồng Minh đến giờ vẫn bảo lưu quan điểm.