Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 tại An Giang

05/11/2014 22:10

Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại tỉnh An Giang (địa điểm chính) và một số địa phương lân cận.

tổ chức Đại hội tdtt toàn quốc năm 2018 tại an giang
Ảnh minh họa

Phương án cụ thể tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp và Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi kết thúc Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, trên cơ sở báo cáo của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổng kết, đánh giá toàn diện công tác tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp và Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc từ trước đến nay, đề xuất việc đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp và Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ VIII và các kỳ tiếp theo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 chủ yếu do địa phương đăng cai tự cân đối từ ngân sách địa phương và từ các nguồn thu hợp pháp khác, ngân sách có thể hỗ trợ một phần tùy theo điều kiện cụ thể trong từng thời điểm; hạn chế tối đa việc đầu tư xây dựng mới các công trình thể thao từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá toàn diện hoạt động thể dục, thể thao hiện nay, xác định rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chết và nguyên nhân, từ đó đề xuất những định hướng và giải pháp tổng thể đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động thể dục, thể thao trong giai đoạn tới, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

M.T