Tổ chức lại công ty hoa tiêu, phương án nào hợp lý?

23/06/2022 17:20

Phương án hợp nhất 9 công ty hoa tiêu để thành lập Tổng Công ty Hoa tiêu hàng hải VN có nhiều hạn chế.

Liên quan tới Đề án tổ chức hoạt động của các công ty hoa tiêu hàng hải, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam thông tin với Báo Giao thông, lãnh đạo Cục đang nghiên cứu, thẩm định hai phương án trong bộ đề án để đưa ra ý kiến về phương án tốt nhất.

Hai phương án được đưa ra gồm: Thành lập Tổng công ty Hoa tiêu hàng hải Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 9 công ty Hoa tiêu hàng hải thuộc 2 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, miền Bắc và phương án tổ chức lại các công ty hoa tiêu hàng hải theo hướng mỗi Tổng công ty chỉ có 1 công ty hoa tiêu.

tổ chức lại công ty hoa tiêu, phương án nào hợp lý?

Hiện có hai phương án tổ chức lại các Công ty Hoa tiêu hàng hải

Thành lập TCT Hoa tiêu hàng hải VN, tâm lý người lao động dễ bị xáo trộn

Trước đó, phương án thành lập Tổng công ty Hoa tiêu hàng hải Việt Nam do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trình Bộ GTVT đã so sánh giữa hai phương án trên.

Theo đề án, phương án thành lập Tổng công ty Hoa tiêu hàng hải Việt Nam trên cơ sở hợp nhất 9 công ty hoa tiêu của 2 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam có nhiều hạn chế hơn.

Cụ thể với phương án này, các công ty con hiện nay là các công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải sẽ không còn trực thuộc công ty mẹ nữa.

Khi đó, mô hình tổ chức của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam sẽ bị thay đổi, chỉ còn các đơn vị trực thuộc, không còn các công ty con là các công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước. Ngành, nghề kinh doanh của 2 Tổng công ty cũng không còn hoạt động cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải.

Ngoài ra, khi thành lập một Tổng công ty mới, quỹ đầu tư phát triển của 2 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải sẽ giảm, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2021-2025) và không đủ nguồn bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2021-2023 đã được Bộ GTVT phê duyệt. Từ đó làm giảm năng lực cạnh tranh của 2 đơn vị.

Chưa kể, tâm lý của người lao động cũng bị xáo trộn tâm lý nhiều hơn. Bởi lao động có thể gặp khó khăn trong việc bố trí do thay đổi lớn về địa bàn làm việc.

Cùng đó, địa bàn hoạt động của Tổng công ty Hoa tiêu hàng hải miền Nam trải dài từ các tỉnh phía Bắc đến các tỉnh phía Nam, sẽ gặp khó khăn khi xử lý các tình huống phát sinh, an toàn vượt quá thẩm quyền của các Chi nhánh.

tổ chức lại công ty hoa tiêu, phương án nào hợp lý?

Cục Hàng hải VN đang thẩm định hai phương án trong đề án

Nhiều lợi thế khi mỗi TCT Bảo đảm an toàn hàng hải có 1 Công ty Hoa tiêu

Cũng theo đề án của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, phương án mỗi Tổng công ty chỉ có 1 công ty hoa tiêu lại có nhiều lợi thế hơn. Ví như, ngành, nghề kinh doanh của 2 Tổng công ty được giữ nguyên.

Quỹ đầu tư phát triển của 2 đơn vị được bổ sung hàng năm nên kế hoạch đầu tư của 5 năm (2021-2025) không bị ảnh hưởng và vốn điều lệ giai đoạn 2021-2023 được bổ sung đủ theo quyết định phê duyệt của Bộ GTVT.

Đồng thời, khi mỗi Tổng công ty có 1 đơn vị Hoa tiêu hàng hải sẽ giúp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải hiệu quả hơn, kịp thời xử lý các vấn đề về an toàn hàng hải.

Bởi các đơn vị hoa tiêu được cập nhật kịp thời hải đồ điện tử, thông báo hàng hải, hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải, hệ thống trạm triều ký tự động… để phục vụ công tác dẫn tàu.

Cùng với đó, các đơn vị bảo đảm hàng hải của Tổng công ty có các Trạm quản lý luồng nằm dọc trên tuyến luồng, kịp thời phối hợp, thông tin qua lại về tình trạng luồng hàng hải với các hoa tiêu trong quá trình dẫn tàu hàng hải trên luồng để kịp thời điều chỉnh phương án, kế hoạch dẫn tàu phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng tính kịp thời, an toàn, chất lượng của dịch vụ hoa tiêu.

Hay, các hoa tiêu sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bảo đảm hàng hải của Tổng công ty để xử lý các sự cố về tai nạn ảnh hưởng đến tuyến luồng hàng hải…

Đối với tâm lý của những người lao động cũng ít bị xáo trộn theo phương án này, vì các công ty Hoa tiêu hàng hải vẫn thuộc các Tổng công ty, sẽ có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, không phải lo lắng về sự chia sẻ lợi ích với các công ty Hoa tiêu khác. Đồng thời, hầu hết lao động được sắp xếp, bố trí tại chỗ, ổn định.

Đặc biệt, địa bàn hoạt động của các Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải nhỏ hơn với Tổng công ty Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, giúp thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành để có thể giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, an toàn vượt quá thẩm quyền của các chi nhánh.

Hồ An