Tổ công tác của Thủ tướng có nhân sự mới

07/11/2019 14:38

Tổ công tác của Thủ tướng vừa có nhân sự mới, thay thế cho một thành viên nghỉ hưu theo chế độ.

Tổ công tác của Thủ tướng có nhân sự mới 1
Ô​​​​​​ng Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm nay cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cử ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Tổ công tác của Thủ tướng thay ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nghỉ hưu theo chế độ.

Tổ công tác do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động, chịu trách nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện nhiệm vụ điều phối trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao khi các bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến khác nhau.

Tổ công tác cũng có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

C.Sơn