Tọa đàm về đàm phán, gia nhập các điều ước quốc tế về hàng hải

29/08/2014 15:27

Cục Hàng hải VN vừa chức Tọa đàm về "Đàm phán, ký kết, gia nhập và triển khai các điều ước quốc tế trong lĩnh vực hàng hải".

Cục Hàng hải VN vừa chức Tọa đàm về “Đàm phán, ký kết, gia nhập và triển khai các điều ước quốc tế trong lĩnh vực hàng hải”.

Tọa đàm về đàm phán, gia nhập các điều ước quốc tế về hàng hải 1
Các đại biểu tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm đàm phán, ký kết

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN Bùi Thiên Thu cho biết, hoạt động hàng hải là lĩnh vực mang tính quốc tế hóa cao, ngoài pháp luật quốc gia, hoạt động hàng hải của mỗi nước còn được điều chỉnh bởi các điều ước, thỏa thuận quốc tế về hàng hải song phương, đa phương đã ký kết hoặc gia nhập. Do đó, việc ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về hàng hải giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải của mỗi quốc gia.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Cục Hàng hải VN đã tham mưu gia nhập 16 công ước quốc tế và nghị định thư về hàng hải; đàm phán, ký Hiệp định Vận tải biển với 22 quốc gia; và đàm phán, ký thỏa thuận công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên theo quy định của Công ước STCW với 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại, Cục đang tiếp tục thúc đẩy việc tham mưu để gia nhập các công ước quốc tế khác về hàng hải; đàm phán các Hiệp định Vận tải biển; các thỏa thuận hợp tác và các thỏa thuận công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên theo quy định của Công ước STCW.

Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu nói: "Mục tiêu của việc tăng cường gia nhập, ký kết các điều ước quốc tế là nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngành Hàng hải nước ta từng bước hội nhập toàn diện, sâu rộng hơn với hoạt động hàng hải thế giới và khu vực; góp phần thúc đẩy tiến trình hoàn thiện pháp luật hàng hải Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển của pháp luật thế giới; bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển có tàu hoạt động tuyến quốc tế, các cơ sở đào tạo, thuyền viên để làm việc trên các tàu nước ngoài".

T.B