Tang lễ bắt đầu vào 14h (giờ địa phương) ngày 27/9 tại võ đạo quán Budokan ở Tokyo. Nhật Bản bắn 19 phát đại bác để tưởng nhớ cố Thủ tướng. 
Bên trong võ đạo quán  Budokan trưng bày bức chân dung cỡ lớn của ông Abe. Bên cạnh đó là khu vực đặt nhiều bức ảnh kỷ niệm những hoạt động của ông Abe trong các nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nhật Bản.
Tang lễ bắt đầu vào 14h (giờ địa phương) ngày 27/9 tại võ đạo quán Budokan ở Tokyo. Nhật Bản bắn 19 phát đại bác để tưởng nhớ cố Thủ tướng. Bên trong võ đạo quán Budokan trưng bày bức chân dung cỡ lớn của ông Abe. Bên cạnh đó là khu vực đặt nhiều bức ảnh kỷ niệm những hoạt động của ông Abe trong các nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Nhật Bản.
Trang Trần - Hoàng Anh (Theo Reuters, AP)