Lần gần đây nhất Nhật Bản tổ chức quốc tang là tang lễ của cố Thủ tướng Shigeru Yoshida vào năm 1967.
Lần gần đây nhất Nhật Bản tổ chức quốc tang là tang lễ của cố Thủ tướng Shigeru Yoshida vào năm 1967.
Trang Trần - Hoàng Anh (Theo Reuters, AP)