Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa tưởng niệm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa tưởng niệm.
Trang Trần - Hoàng Anh (Theo Reuters, AP)