Gia đình Thái tử Akishino đến dự tang lễ.
Gia đình Thái tử Akishino đến dự tang lễ.
Trang Trần - Hoàng Anh (Theo Reuters, AP)